DE GASTVRIJE HUISKAMER VAN HEEL HERPEN

 

Over ons

Dorpshuis 't Slotje is de centrale ontmoetingsplek voor bewoners en verenigingen in Herpen en omgeving. Dorpshuis 't Slotje vormt het kloppen hart van onze kernen en is van groot belang voor de leefbaarheid. Het dorpshuis biedt dagelijks onderdak aan meer dan 10 verengingen en faciliteert en organiseert daarnaast door het jaar heen diverse activiteiten. Het dorpshuis beschikt sinds de verbouwing in 2023 over 9 verschillende multifunctionele ruimten en de benodigde faciliteiten om dit allemaal mogelijk te maken. De Stichting Dorpshuis 't Slotje bestuurt en beheert het dorpshuis. De stichting wordt daarin gesteund door een 10-tal vrijwilligers.

BESTUUR STICHTING DORPSHUIS 'T SLOTJE

Pieter Pelders, voorzitter

Hans van Erp, penningmeester / secretaris

Jan Pouwels, bestuurslid


VRIJWILLIGERS

Met de hulp van vele vrijwilligers zin we in staat om de belangrijke functie van het dorpshuis te continueren. Vrijwilligerswerk in Dorpshuis 't Slotje wordt gewaardeerd. Het laat je betrokkenheid zien bij onze leefgemeenschap, het is een nuttige vrijetijdsbesteding en je houdt er leuke contacten aan over met andere vrijwilligers en met bezoekers. We zijn dan ook continue op zoek naar vrijwilligers die ons team willen aanvullen. Wil je meer informatie of heb je interesse, neem contact op met de beheerder.

PRIVACY VERKLARING

Stichting Dorpshuis 't Slotje legt gegevens vast zoals naam, adres, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor:

  • de uitvoering en nakoming van de afspraken zoals vastgelegd in de huurcontracten met de vaste huurders;
  • verzending van facturen ingevolg verleende verhuurfaciliteiten en catering / horeca verkoop;
  • vermelding van reserveringen van ruimten in de Zaalagenda.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw email adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze Stichting betreft. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Adreswijzigingen en wijzigingen van bestuurders/contactpersonen van uw vereniging of instelling kunt u doorgeven aan ons secretariaat via een email aan slotjeherpen@gmail.com of schriftelijk aan Secretaris t.a.v. Stichting Dorpshuis 't Slotje, Schoolstraat 2, 5373 BC  Herpen.

Stichting Dorpshuis 't Slotje zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.