- Dorpshuis 't Slotje Herpen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Dorpshuis ‘t Slotje is de centrale ontmoetingsplek voor bewoners en verenigingen in Herpen en omgeving. Dorpshuis ‘t Slotje vormt het kloppend hart van onze kernen en is van groot belang voor de leefbaarheid.
Het dorpshuis biedt dagelijks onderdak aan meer dan 10 verenigingen en faciliteert en organiseert daarnaast door het jaar heen diverse activiteiten. Het dorpshuis beschikt over 6 verschillende multifunctionele ruimten en de benodigde faciliteiten om dit allemaal mogelijk te maken.
De Stichting Dorpshuis ’t Slotje bestuurt en beheert het dorpshuis. De stichting wordt daarin gesteund door een 10-tal vrijwilligers.

BESTUUR STICHTING DORPSHUIS 'T SLOTJE

Pieter Pelders, voorzitter / secretaris  

Hans van Erp, penningmeester / secretaris
Ruud Hoeks, beheerder  
Els van Dijk, assistent-beheerder

Maurice Jans, bestuurslid

VRIJWILLIGERS

Met de hulp van vele vrijwilligers zijn we in staat om de belangrijke functie van het dorpshuis te continueren. Vrijwilligerswerk in Dorpshuis ’t Slotje wordt gewaardeerd. Het laat je betrokkenheid zien bij onze leefgemeenschap, het is een nuttige vrijetijdsbesteding en je houdt er leuke contacten aan over met andere vrijwilligers en bewoners.  We zijn dan ook continue op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team willen aanvullen.
Wil je meer informatie of heb je interesse, neem contact op met de beheerder.VACATURES

  • GASTHEREN/GASTVROUWEN.  

Gastheren / Gastvrouwen zijn vrijwilligers die één of meerdere dagdelen in de week als aanspreekpunt aanwezig zijn om de aanwezige verenigingen te faciliteren.

  • VRIJWILLIGERS IN DE BEDIENING.  

Deze vrijwilligers kunnen op oproep gevraagd worden een avond bij een van de activiteiten mee te helpen in de bediening achter de bar of in de keuken.

  • VRIJWILLIGERS VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN.

Deze vrijwilligers wordt gevraagd schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren in het dorpshuis. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu